eBankNet
Logo
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Komunikaty
Szanowni Państwo!

W związku z planowanymi pracami technicznymi po stronie Banku, w dniu 25.05.2024 od godziny 01:00 do godziny 04:00, usługa Express Elixir będzie niedostępna, a zlecane transakcje będą odrzucane. Dotyczy to także przelewów na telefon (BLIK MP2P). Usługa BLIK będzie dostępna.

Pozdrawiamy,
Administratorzy

Szanowni Państwo!

Od 01 kwietnia 2024 roku, nie będzie można zalogować się do systemów bankowości elektronicznej Polskiego Banku Spółdzielczego w Wyszkowie, z niewspieranych oraz niespełniających podstawowych wymagań bezpieczeństwa systemów operacyjnych (np. Windows 7 i Windows 8) oraz niewspieranych przeglądarek internetowych (np. Internet Explorer, przestarzałe wersje Firefox, Chrome, itp.).

Instrukcja parowania urządzenia mobilnego

Szanowni Państwo!
Informujemy, że w trosce o Państwa bezpieczeństwo został wdrożony nowy sposób parowania urządzenia mobilnego.
Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją parowania aplikacji mobilnej.OSTRZEŻENIE - Nie daj się oszukać

Fałszywe połączenia telefoniczne przestępców podszywających się pod banki!
Ostrzeżenie Komendy Głównej Policji, FinCERT.pl - BCC ZBP i Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji.
W ostatnich miesiącach częstym sposobem dokonywania przestępstw na szkodę klientów banków jest wykorzystanie telefonicznego połączenia głosowego z osobą, która jest przekonywana, że rozmawia z pracownikiem banku lub inna osobą godną zaufania (np. policjantem).
Celem jest pozyskanie poufnych informacji lub nakłonienie ofiary do wykonania określonych czynności (np. zainstalowania aplikacji dającej przestępcom zdalny dostęp do komputera).
Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu pod tym adresem.Komunikat dla klientów - przekazy z/do Ukrainy

Szanowni Państwo!
Ze względu na sytuację w Ukrainie oraz to, że Ukraina nie jest członkiem Unii Europejskiej, prosimy aby przekazy przychodzące i wychodzące zawierały pełne dane adresowe odbiorcy/nadawcy po stronie ukraińskiej: nazwa, okręg (oblast), kod pocztowy, nazwa miejscowości, nazwa ulicy.
Przekazy bez danych adresowych nie będą realizowane.
Podstawa prawna:
1. ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszącym transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006: CELEX:02015R0847-20200101
2. ROZPORZĄDZENIE RADY (EU) 2022/263 z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie środków ograniczających w odpowiedzi na nielegalne uznanie, okupację lub aneksję przez Federację Rosyjską niektórych niekontrolowanych przez rząd obszarów ukraińskich: CELEX:02022R0263-20221007Ograniczenia w realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy

Ze względów na ciągłe rozszerzanie sankcji gospodarczych coraz częściej pojawiają się trudności w realizacji transakcji z/do Federacji Rosyjskiej, Białorusi oraz Ukrainy (obecnie obwody: doniecki, ługański, zaporoski, chersoński).
Mając na uwadze rosnące ryzyko sankcyjne, od 1 marca 2023 r. wprowadzamy zakaz realizacji przekazów z/do Federacji Rosyjskiej.
Pozostałe ograniczenia dotyczące ww. krajów mogą dotyczyć wydłużonego czasu procesowania transakcji lub braku ich realizacji w zależności od obowiązujących przepisów sankcyjnych.Infolinia Banku
Z przyjemnością informujemy, że specjalnie dla Państwa pod numerem 801 560 605 (oraz 86 216 11 14) uruchomiliśmy Infolinię wsparcia użytkowników bankowości elektronicznej.
Obsługuje ona między innymi:
- blokowanie i odblokowywanie dostępu,
- reset hasła do bankowości elektronicznej,
- problemy z logowaniem do bankowości elektronicznej,
- problemy z obsługą bankowości elektronicznej,

Infolinia pracuje całodobowo siedem dni w tygodniu. Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora.